Người thứ 3

Mẹ chồng dắt gái về nhà để con trai sinh con nói dỗi, nào ngờ hại con dâu mất luôn cháu nội.