Người thứ 3

Tiểu tam ngủ với sếp rồi tống tiền bị vợ phát hiện và cái kết đắng.